Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen 16100 Oy (2188637-3), Isokatu 16 B 12, 90100 Oulu.

Rekisterin nimi

Suomen 16100 Oy:n numeropalveluiden tietokanta.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään tietoyhteiskuntakaaren mukaisen yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään puhelinluetteloiden ja numeropalveluiden (yhteystietopalvelun) ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan osoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköpostiosoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan IP-osoitteet
  • käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
  • käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
  • käyttäjän ja/tilaajan ilmoittamat luvat ja kiellot

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoitusten perusteella lisäksi seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • käyttäjän ja/tai tilaajan titteli tai ammatti
  • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköiset tunnukset, kuten skype-osoite, messenger-tunnus ja www-sivu
  • käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut rekisteröidyn itse lisäämät tai asiakaspalvelun kautta ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään teleyrityksiltä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tilaajatietokannasta sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä ja tilaajalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Suomen 16100 Oy:lle sähköisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@16100.fi

Asiakkaalla on oikeus vaatia Suomen 16100 Oy:n julkaisemissa tilaajaluetteloissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Suomen 16100 Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon +358 20 7032810 tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@16100.fi.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Lisäksi rekisteröidyllä on GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen 16100 Oy / Isokatu 16 B 12, 90100 Oulu

Yhteystiedot

Suomen 16100 Oy

www.16100.fi

Isokatu 16 B 12

90100 OULU

Vaihde

Tel.: +358 20 1558862 *

Fax: +358 20 1558869

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin 9-14.

Tel. +358 20 7032810 *

Email: asiakaspalvelu@16100.fi

* Puhelun hinta on pvm/mpm